Đọc bài thơ trên thấy được tình cảm nhà thơ dành cho người chồng quá cố sâu đậm đến chừng nào, mỗi lần đọc tới bài này mà mắt dường rớm lệ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)