Đôi mảnh giáng vàng rơi đáy nước,
Một vài tiếng sáo lửng lơ buông.
Hồ sen tàn lá đang nâng gió,
Ông lão dài râu phất phới sương.

Thuyền lướt hồ hoa nở nắng đào,
Lách tìm đôi nụ khép thanh tao.
Tay già trân trọng nâng từng cánh,
Chút chút trà thơm nhẹ giấu vào.

Mai sớm hồ xanh nước lắng gương,
Hoa vừa chúm chím hé đài sương.
Thuyền thơ tay lão khoan thai lái,
Tìm dấu trà sen ướp ý hương.

Ấm nước sôi vừa, chén nhỏ xinh,
Trà pha phơn phớt nắng bình minh.
Rung đùi nâng chén râu phơi phới,
Tưởng nhắp hồn hoa đắm nước xanh.


Bài thơ được in trong Xưa, tập thơ chung của Bàng Bá Lân và Anh Thơ. Sách không ghi rõ tác giả từng bài nên chưa rõ bài này của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]