Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/11/2019 20:05

Tàu đi trong bóng hoàng hôn,
Đường dài sương tối, khói dồn mây đen,
Gió bay sầm sập máy rền,
Hoa than phấp phới, hoa đèn ai trông?

Này đây cầu lạnh lùng sông,
Này đây quán vắng giữa đồng mênh mang...
Trông không dãy chợ bên đàng,
Âm u vài luỹ tre làng xa xa...

Dặm dài... ga lại rồi ga,
Ánh đèn điện trắng, hay là bình minh?
Nhớ ai ai có nhớ mình?
Trăng cao một mảnh chung tình đua nhau.


Một đêm trên tàu Nam

Đăng trên tuần báo Thanh niên, số 26, ngày 26-2-1944.

Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968