Ai để xót những lời thơ trác tuyệt
Đôi vần thơ...tạ bác Trịnh vô ngần
Thơ Người trong toả bát ngát muôn ngân
Nhạc Người thắm...nhuộm đựơm màu nhân loại


bài thơ hay vậy mà hông ai biết thì phí quá....
Hoa trong gương
Trăng dưới nước
Sống mấy nhiêu năm
Trăng Rằm ngắm độ mấy lần