“Память – это волки в поле…”

Память – это волки в поле,
убегают, бросив взгляд, –
как пловцы в безумном кроле,
озираются назад!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tế Hanh

Trí nhớ - đó là bầy sói trên cánh đồng
Chúng chạy và quăng cái nhìn về phía trước
Như người bơi crun trên nước
Toả luồng sáng đằng sau


Nguồn: Chân dung Plixetxcaia (thơ),Vonexenxky, NXB Tác phẩm mới, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Trí nhớ - bầy sói trên đồng
Chúng phi, ánh mắt thẳng đường nhìn xa
Như người bơi crun trên hồ
Toả luồng ánh sáng hướng về phía sau


Nguồn: Đêm trắng (tuyển thơ Nga - Xô Viết), Nhiều tác giả, NXB Văn hoá dân tộc, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời