Tắm đi! Mở cửa nhanh nào!
Những cô gái trẻ nhảy vào tuyết trong
Renoir có vẽ nổi không
Khoả thân hình thể miền rừng Xibia?

Vai lưng xúm xít ngoài kia
Như là tượng đúc tự lò thép ngân

Lửa trong, tuyết ánh khoả thân
Chúng tôi bốn đứa trai tân ngợp hồn
Nóng ran trong áo lông chồn
Chúng tôi đùa bỡn dai hơn bao người

Một cô dừng lại mỉm cười
Ném ngay cục tuyết vào người bạn tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)