Những bà mẹ mồ côi
Lũ con cái đã bỏ rơi các mẹ

Mẹ của con ơi
mẹ chính là đứa bé
bị bỏ rơi


Nguồn: Độc thoại của Marylin Monroe (thơ dịch), Anh Ngọc, NXB Văn học, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)