(Viết cho thiếu nhi)

Một con người bằng cát
chạy trên con đường buồn

Trên vai anh rõ đẹp
thủng lỗ chiếc may-ô

Đừng chạy mất trọng lượng
anh có thể tan ra

Nhưng anh không nghe thấy
cứ tiếp tục chạy nhanh

Chẳng có con người buồn
có con đường bằng cát


Dịch qua bản tiếng Pháp.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)