Nào ta giao kết cùng nhau
Không phải với nhẫn vàng đâu em à
Mà là với chiếc đồng hồ
Giữ lâu phút ấm bởi nhờ tay em


1975

Nguồn: Đêm trắng (tuyển thơ Nga - Xô Viết), Nhiều tác giả, NXB Văn hoá dân tộc, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)