Hãy sống không phải trong không gian mà trong thời gian
Những cây cối phút giây đầy tin cậy
Hãy làm chủ không phải những khu rừng mà là khoảnh khắc
Hãy sống trong phút giây như dưới mái nhà

Và đôi vai ai kia, xin đừng cuốn với lông chồn
Mà quấn với một giờ vô giá

Thời gian sao mà không đối xứng?
Những phút giây cuối cùng - hãy ngắn hơn đi
Cuộc chia ly cuối cùng - hãy dài thêm nữa

Người ta chết - là trong không gian
Người ta sống - là trong thời gian


Nguồn: Chân dung Plixetxcaia, NXB Tác phẩm mới, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)