Ở quảng trường đang xét xử ba tên ăn cắp
Tôi cố đoán là ai
Tên thứ nhất hay tên thứ hai
Nhưng tôi đây biết là tôi ăn cắp

Tên thứ nhất thú nhận rằng chính hắn
Tên thứ hai đưa chứng cớ lên bàn
Họ cho tôi nói dối, họ dồn tôi
Nhưng tôi đây nhớ rằng tôi ăn cắp

Tôi đi về nhà và bới trong kho báu
một chuỗi ngọc ấm từ cổ em
Và chẳng có em làm chứng giùm
để họ tin rằng tôi ăn cắp


dịch theo bản tiếng Pháp
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)