Bằng thời gian anh giao kết cùng em
Không phải với nhẫn vàng mà với đồng hồ điện
Anh lo sợ những phút giây sẽ biến
Chúng ấm áp vì có bàn tay âu yếm của em yêu.


Nguồn: Chân dung Plixetxcaia (thơ),Vonexenxky, NXB Tác phẩm mới, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)