Có bao nhiêu là sao trên trời
Như thể vi trùng
trong không khí

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)