Trước khi đến chiến hào, cho phép tôi nói với các bạn rằng ngôi làng
là một đống đổ nát và tháp nhà thờ chỉ còn lại móng; mỗi ngôi nhà
đều đã bị tàn phá bởi đạn pháo nổ và hoả lực súng máy.

Tôi thấy một con thỏ rừng đi trên phố chính một khoảnh khắc trước,
rồi dừng lại với mặt trời chiếu ánh sáng đỏ rực qua đôi tai của nó.