Tôi bảo mẹ
tôi đã đoạt được giải Nobel.

Lại nữa? bà nói. Lần này
là ngành nào?

Đó là một trò nhỏ
chúng tôi chơi: tôi giả vờ

mình là người khác, bà
giả vờ rằng bà chưa chết.