Tình yêu luôn mang những điều sâu kín.
Nguyên thuỷ từ thời cổ đại thế gian
Hoà trộn vào trong thăm thẳm rừng ngàn
Trắc trở vợ chồng “môn đăng hộ đối”;
Học đức khiêm nhường, để không vương tội.
Máu em hoà đêm hoang dại thênh thang.