Gửi Ê-chiên nhà sử học

Giấy này hương đượm bi thương
Môi son đậm nhạt Nữ hoàng An-Ba
Thơ Rông-sa, lễ Rô-ma
Đọc lên thấp thoáng hồn ma chạm vào.

Nữ vương mái tóc ánh vàng
Ma-ri ký dưới mong manh uy quyền
Dưới tay giấy phúc, nóng lên
Máu sang cao quý thoắt liền biến xanh.

Tay ngà vừa khẽ lướt qua
Đã in mùi tóc hương hoa mái đầu
Hoàng gia hạnh phúc, tự hào
Ngoại tình một cuộc, máu đào tuôn rơi.

Nơi đây tìm thấy mùi hương
Ánh hồng phản chiếu, tay dường lặng câm
Biến thành hoa luống âm thầm
Đồng xanh lẻ bóng ai thăm mộ phần.


Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013