Dưới nhành liễu rủ đẫm sương
Một con chuồn xấu cánh giương lặng đờ
Nhện gầy nhẹ lướt mặt ao
Hướng cây hoa súng khói mờ phủ voan.

Đời êm bay lượn trên trời
Trong mơ không tỉnh chẳng vui giấc nồng
Chỉ còn ánh sáng, giọt sương
Phù du một kiếp bóng dương soi vần.

Hôm nay thấy chú chuồn kim
Tên này ta đặt, mặt đầm kiêu oai
Khí lành, lấp lánh cánh vui
Trốn, tìm phía dưới đám cây sậy già.

Bé trai mắt đỏ bước quàng
Phụt tia nước biếc phía cành i-ri
Lưới màng chuồn bị trúng rồi
Cánh bay giữ chặt, chuồn ta kinh hoàng.

Áo xanh cánh mỏng thủng rồi
Cố vùng loạn xạ, thương ôi thực là
Đập cánh vang tiếng chói tai
Bay về khóm bấc, chuồn ơi chết rồi.

Vốn đây chẳng hợp cây bần
Trưng ra vẻ đẹp mắt trần học sinh
Bốn cánh cháy sáng, chết thành
Thân mình khô xác bên cành bấc quen.


Liễu, sậy, i-ri, bấc, bần: thực vật mọc quanh ao, hồ, đầm.

Nguồn: Tới đêm chuông điểm giờ, Trần Đông Phong, NXB Thế Giới, 2015