Da dê túi rượu căng phồng
Hồn nho đượm chất lẽ hùng Tê-ra
Oằn trên sóng, đen rối bù
Mặt trời nắng nóng trải ra màu vàng.

Tê-ra đâu nữa sim, sồi
Ngải xanh trang điểm mát nơi đàn cừu
Từ khi nguồn mạch đầy sôi
Lửa thần phun toả bao ngày chẳng ngơi.

Trán đâu khuất dưới mây hồng
Vú đôi mở rộng khe dòng chứa chan
Nữ thần hoang dã khoả thân
Trên sườn lăn những nho vàng trinh nguyên.


Nguồn: Tới đêm chuông điểm giờ, Trần Đông Phong, NXB Thế Giới, 2015