題桂林驛其二

夏日江城氣蘊隆,
使華期限苦匆匆。
萬程去路馬嘶外,
一掬歸心蝶夢中。
在我有懷深感慨,
彼天無語問窮通。
平生不作錐囊計,
慚愧尋常五尺童。

 

Đề Quế Lâm dịch kỳ 2

Hạ nhật Giang Thành khí uẩn long,
Sứ hoa kỳ hạn khổ thông thông.
Vạn trình khứ lộ mã tê ngoại,
Nhất cúc quy tâm điệp mộng trung.
Tại ngã hữu hoài thâm cảm khái,
Bỉ thiên vô ngữ vấn cùng thông.
Bình sinh bất tác chuỳ nang kế,
Tàm quý tầm thường ngũ xích đồng.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Giang Thành ngày hạ nắng oi ghê,
Khổ nỗi hoàng hoa gấp hạn kỳ.
Muôn dặm vó câu reo bước tiến,
Năm canh cánh điệp vướng hồn quê.
Nỗi niềm cảm khái, ta riêng biết,
Muốn hỏi cùng thông, trời chẳng nghe
Bình nhật túi dùi không tính kế,
Hổ người năm thước thấp le the.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Thành ngày hạ nắng oi,
Khổ vì kỳ hạn gấp đòi sứ hoa.
Dặm ngàn bước tiến vó câu,
Năm canh cánh điệp vướng đầu hồn quê.
Niềm riêng cảm khái biết về,
Cùng thông muốn hỏi chẳng nghe trời già
Túi dùi không tính kế ra,
Hổ người năm thước thấp tà le que.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời