Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2013 14:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/09/2013 14:57

幽恨詩

卜得上峽日,
秋江風浪多。
巴陵一夜雨,
腸斷木蘭歌。

 

U hận thi

Bốc đắc thướng giáp nhật,
Thu giang phong lãng đa.
Ba Lăng nhất dạ vũ,
Trường đoạn "Mộc Lan ca".

 

Dịch nghĩa

Đã bói quẻ được ngày tốt đi chơi kẽm.
Nào ngờ sông mùa thu đầy sóng gió.
Ở Ba Lăng mưa suốt cả đêm.
Nghe ai đó ca bài "Mộc Lan" buồn đứt ruột.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Bói quẻ được ngày tốt
Sóng gió nổi sông thu
Đêm Ba Lăng mưa mù
"Mộc Lan" nghe đứt ruột.

tửu tận tình do tại
54.20
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Bói nhằm ngày tốt, rong chơi
Nào hay sóng gió tơi bời sông thu
Đêm Ba Lăng, ngợp mưa mù
Buồn nghe đứt ruột, khúc sầu Mộc Lan.

44.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bói quẻ ngày lành thăm kẽm chơi
Sông thu sóng gió nổi bời bời
Ba Lăng một tối mưa không dứt
Khúc Mộc Lan nghe đứt ruột người

74.14
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xin quẻ được ngày thăm kẽm rồi
Sông thu đầy sóng gió tơi bời
Ba Lăng mưa cả đêm không dứt
Ai hát “Mộc Lan” nghe rã rời.

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tường An

Đi chơi nhầm ngày xấu
Sông thu nổi gió to
Ba Lăng mưa điên dại
Ai oán khúc "Mộc Lan"

23.00
Trả lời