Sao anh thấu được mắt em?
Dù anh cúi xuống kiếm tìm trong em
Nơi em thành phiến nhũng mềm
Vong hồn đang ngủ trong miền giá băng
Để anh khơi lại nồng nàn

Cho em tan hết băng hàn trong tim
Cho em thức giấc sầu miên
Gọi em ra khỏi màn đêm đen dài
Khơi dòng máu cuộn cuồn quay
Trước khi em thấy hồn bay trở về
Đưa em ra khỏi cơn mê

Giờ em biết chẳng cần gì nữa chi
Anh không thể bỏ em đi
Đã trao tiếng thở xuân thì cho em
Anh mang cuộc sống cho em

Không anh, em chỉ là miền giá băng
Tình yêu anh đã phá tan
Một trời đông giá băng hàn trong em
Anh là duy nhất đời em
Cho em sống lại đẹp thêm cuộc đời

Như em đã ngủ lâu rồi
Mắt em mở lại thấy đời quanh đây
Đừng cho em chết nơi này
Đưa em vào cõi đời say mộng dài.


2.1.18