Chưa có đánh giá nào
Nước: Guinea-Bissau
1 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/04/2008 01:42 bởi hongha83
Amilcar Cabral (sinh 1924 tại Bafata, mất năm 1973 tại Konakry), là nhà thơ, nhà vận động và nhà tư tưởng chính dẫn dắt Guinea-Bissau và Cap Vert đến độc lập tự do.

Tác phẩm:
- Tuyển tập thơ (Collection poèmes)