Ôi kìa bồ công anh trắng
Hạ xuống đây cùng chơi nào!
Cậu lấy bóng của tớ nhé,
Cho tớ mượn dù bay cao!