ĐÃ CHÁN HẾT, CHÁN TÌNH, CHÁN MỘNG
CÒN CHI MÀ TƯỞNG VỌNG XA XÔI
CHO TA, KẺ SẮP LÌA ĐỜI
TRỞ VỀ THUNG LỦNG CỦA THỜI ẤU THƠ
CON ĐƯỜNG NHỎ MẬP MỜ ẨN HIỆN
SƯỜN ĐỒI CON PHỦ KÍN NGÀN MÂY
CHUNG QUANH BBONGS TỐI GIĂNG ĐẦY
MÌNH TA GIỮ CẢNH TRỜI MÂY AN BÌNH
KÌA LẪN DƯỚI TÀN XANH HAI SUỐI
LƯỢN QUANH CO CHẲNG NỞ RỜI ĐỒI
NHỎ TO CHUNG NƯỚC, CHUNG LỜI
CHUA XA NGUỒN ĐÃ CUỐI TRỜI MẤT TĂM
NGUỒN ĐỜI TA ÂM THẦM GIÓ NỔI
ĐÃ BAY ĐI, LẶNG LẼ KHÔNG VỀ
SÓNG XƯA SAO ĐỘNG HỒN MÊ
SAO KHÔNG IN DẤU MỘT NGÀY NẮNG VUI