Từ buổi gặp nhau rồi yêu nhau,
Còn gì tốt nữa để đổi trao
Lời cầu nguyện kia, quà tối thượng,
Vàng ròng nhận được ở ngôi cao?

Em đã tặng anh, bởi mong cầu:
Hãy nghĩ về anh chỗ thanh cao;
Là lời khuyên của hồn em đó
Bằng kho báu Chúa để anh giàu.

Dưới trời lễ hội ở phương Đông,
Bàn thờ thắp toàn tinh tú không,
Nhà tiên tri ngự trên các tháp
Nghe tiếng nguyện cầu của đám đông.

Trong thánh đường của Cơ đốc nhân,
Âm vang bao tiếng vọng ngân trầm,
Rền rỉ trong những bài ca thánh
Bằng chiếc chuông đồng hoạ thanh ngân.

Anh, mượn giọng âm của đàn bà
Gửi lòng đến Chúa những thiết tha;
Anh thở dài, qua hồn em đó,
Với đầy nước mắt lẫn hương hoa!