Đất mốc meo trong sương mù.
Buổi chiều như chì đè nặng.
Khắp nơi vang ầm tiếng đổ vỡ như điện
Và mọi sự rên xiết nát tan thành từng mảnh.

Như những đám giẻ rách mịt mù bốc khói
Những thôn làng ở chân trời.
Bị Thượng đế bỏ rơi tôi nằm
Giữa lằng đạn lép bép ở mặt trận.

Nhiều con chim bằng đồng hung hãn
Vút quanh tim và óc tôi.
Tôi nằm cứng nhắc trong màu xám xịt
Và đương đầu với những cuộc tấn công đẫm máu.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé