An ủi anh đi, nói rằng em đùa đấy,
Vẫn như xưa, như trước đây em là của anh mà!
Đừng bỏ anh đi! Thiếu em anh sợ lắm,
Anh đau khổ vô biên, anh dằn vặt âu lo...

Nhưng em bỏ đi, lạnh lùng và xa cách,
Quấn mình trong lông thú, lụa là.
Đừng cao ngạo với anh, em đừng tàn nhẫn thế!
Thôi cứ để anh nhầm, tưởng em vẫn của anh…