Chưa có đánh giá nào
Nước: Italia
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Olindo Guerrini (1 bài)
- Giosuè Carducci (2 bài)
- Umberto Saba (1 bài)
- Dino Campana (2 bài)
- Eugenio Montale (19 bài)
Tạo ngày 24/06/2008 10:27 bởi hongha83
Alessandro Mazzolini (1857-1934) nhà thơ Italia, sáng tác bằng tiếng Esperanto. Là nhà giáo trong nhiều năm sau đó chuyển sang làm việc cho tạp chí Văn học thế giới (Literatura Mondo). Là người tích cực phổ biến và truyền bá Esperanto ra thế giới với các tác phẩm thơ văn, làm giàu thêm cho ngôn ngữ này, tạo nên nét đặc sắc riêng trong nền văn học viết bằng tiếng Esperanto.

(do hongha83 gửi)