Tiếng sơn ca thánh thót,
Hoa xuân rực rỡ hơn,
Trái tim đầy xúc cảm
Trời nhan sắc một vòm.

Bẻ gông xiềng buồn bực,
Xích đê tiện dứt tung,
Đời trẻ tràn trề đến
Như sóng thuỷ triều dâng,

Nhạc điệu xuân rền vang
Tươi trẻ căng đầy sức.
Như chơi trên dây đàn
Nối giữa trời và đất.