“Колышется море; волна за волной...”

Колышется море; волна за волной
Бегут и шумят торопливо...
О друг ты мой бедный, боюся, со мной
Не быть тебе долго счастливой:

Во мне и надежд и отчаяний рой,
Кочующей мысли прибой и отбой,
Приливы любви и отливы.


1856

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Biển lay động, hết sóng dồi lại sóng,
Suốt ngày đêm không ngừng nghỉ bao giờ.
Ôi em yêu của anh, anh chỉ sợ,
Em sẽ buồn, bất hạnh với nhà thơ.    

Vì trong anh, trong đầu anh một lúc
Bao ước mơ, bao thất vọng - rất nhiều
Những ý nghĩ bất kham như ngọn sóng.
Cũng thất thường các cảm xúc tình yêu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Biển rập rình, sóng sau đè sóng trước
Chạy đuổi nhau, đầy vội vã, ồn ào…
Ôi, tội nghiệp em yêu, anh sợ
Đi cùng anh hạnh phúc chẳng dài lâu.

Trong anh cũng rập rình như sóng:
Sau hy vọng dâng cao đến thất vọng ê chề,
Những ý nghĩ vào bờ rồi tan biến,
Sóng tình yêu ùa đến, lại rút đi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Biển xao động, sóng duềnh theo sóng
Ầm ầm vội vã đuổi theo nhau...
Em đáng thương, em ơi, anh sợ
Em bên anh chẳng hạnh phúc dài lâu.

Anh hy vọng và thất vọng thật nhiều
Như sóng dồn những ý nghĩ trong đầu.
Tình cứ dâng và cạn tựa thuỷ triều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời