Cỏ cây mươn mướt xanh,
Nắng trời buông lấp loá.
Cánh én nhỏ ngày xuân
Đậu xuống bên mái rạ.
Nắng vàng như đẹp hơn
Mùa xuân thêm ngây ngất…
Chim ríu rít hân hoan
Chào đón đầy thân mật!
Ta cho chim hạt đậu,
Chim hót lên khúc ca,
Kể đã mang gì đến
Từ những miền đất xa…