Kết cục huy hoàng của cuộc hành quân
Đã chấm hết cho con đường và những đêm không ngủ

Với mỗi chúng ta
Bốn năm qua
Là dằng dặc lo âu và đói ngủ

Chúng ta mang tới những miền đất lạ
Trong mắt mình như trong tấm gương soi
Ngọn lửa những thôn làng Nga bốc cháy
Với những làn khói đỏ mù trời

Và cứ thế những đêm trường không ngủ
Đã cùng ta hành quân tới Berlin
Qua Stalingrad

Những người dân Vonga mắt đỏ
Đứng nghiêm trang dưới màu cờ đỏ


Ngày chiến thắng, 1945

Nguồn: Độc thoại Marylin Monroe/ NXB Văn học, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)