Vĩnh biệt anh, người chỉ huy đáng kính
Những người lính cố ghìm giọt nước mắt lăn
Người chỉ huy yên nghỉ trong trang phục hành quân
Cạnh bên nấm mồ mới đào ẩm ướt

Chẳng cần nói gì thêm, những người đồng chí
Chúng ta nghiêng mình trước nấm mộ quang vinh
Muôn đời đất nước sẽ ghi tên
Những người con giữ gìn Tổ quốc

Mặt trời đã về chiều ngả bóng
Niềm vinh quang chẳng thể nhạt nhoà
Niềm vinh quang người anh hùng ngã xuống
Sẽ đời đời sống mãi trong ta


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)