Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!

Khi mùa xuân đã tới chiến trường
Những người lính chẳng thể nào chợp mắt
Không phải bởi pháo câu dồn dập
Mà chính vì những chú hoạ mi
Đua nhau hót bao lời vui vẻ
Quên nơi đây trận đánh đang còn

Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!

Nhưng hoạ mi nào sá gì chết chóc
Hoạ mi luôn sống khác nhân gian
Và người lính lại nằm thao thức
Nhớ mái nhà, đầm nước, vườn xanh
Nơi hoạ mi suốt đêm ca hát
Nơi mọi người mỏi mắt chờ anh

Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!

Sáng mai lại bắt đầu súng đạn
Đành rồi, số phận vẽ bày ra:
Chưa sống trọn tình yêu, ta đã
Phải xa rời làng xóm, vợ con ta
Nhưng trận này, mỗi bước vươn lên trước
Mỗi bước về gần với quê hương

Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!!!


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)