Mẩu nến cháy sắp tàn
Tiếng vọng từ mặt trận
Hãy rót đi bạn ơi
Vào chiếc ly dã chiến
Đừng lãng phí thời gian
Chúng mình cùng trò chuyện
Trao nhau chút tình thân

Lâu rồi chẳng có nhà
Bên sông, thông xào xạc
Như thể trong cổ tích
Bao vùng đất đã qua
Lá cũng thay bao mùa
Nhưng quả thông vẫn vậy
Như mật trên ngọn ấy

Ở nơi quả thông rụng
Cây thông đứng đơn côi
Như người đẹp dạo chơi
Bao năm không trai trẻ
Đến mặt trăng như thể
Giống ai quệt mỡ vào
Nhạt nhoà cả vì sao

Bình minh sớm làm chi
Nếu chàng trai ra trận
Tận nước Đức xa xôi
Đến nơi đầy ác quỷ
Ước mơ người lính trẻ
Tìm cô gái dịu hiền
Bởi vì tôi, cô nhớ

Mẩu nến tàn cháy dở
Vọng trận chiến xa xa
Hãy rót đi bạn hỡi
Cốc dã chiến của ta


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)