Chim én ơi, trong căn hầm này
Em đã ở cùng ta từ ngày đầu xuân ấy
Khi không tìm ra được mái nhà mình
Đã bị thiêu cùng làng cháy

Em chao cánh liệng bay
Ngày chiến trận nhẹ nhàng đi biết mấy!
Giờ giã biệt đến rồi
Đêm nay ta tiến lên

Chim nhỏ ơi, sẽ rất buồn cho em
Mai phải một mình trong căn hầm lặng ngắt.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)