Cả toa tàu như chuồng ngựa nồng hăng.
Tiếng biđông va lên sàn rất chối.
Một bà già nông thôn vừa mút kem,
Vừa nhai bánh trong góc toa chật chội.

Còn trước cửa, người chen nhau rất đông,
Ai cũng túi, cũng ba lô lớn nhỏ.
Một anh lính cụt chân say, ba hoa
Về một trận đánh nhau to nào đó...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)