Cần chi kể về điều đó
Với người lính nơi chiến trường
Chuyện về nhà cửa, ruộng nương
Quê hương, ở về phía ấy
Để làm chi, người ta nói
Bây giờ đang lúc chiến tranh
Nhà cửa và cả gia đình
Đã quên lâu rồi, chiến sĩ
Đã quen chai lỳ mọi thứ
Những bài học với chiến tranh
Cả điều mình đang còn sống
Cũng không tin nổi chính mình
Chẳng hiểu những người lính khác
Đã hai hoặc đã ba năm
Có vợ hay đang đơn độc
Thư không thèm đợi một lần
Nói về lính tráng như vậy
Là tự nói dối đấy thôi
Ngoảnh lại làm chi, mọi người
Đang khi tiến lên phía trước?
Nhà cửa ra sao, vườn tược
Kể ra mà để làm chi
Chạm vào chúng tôi, đau lắm
Nhưng người lính trên mặt trận
Chính là đúng lúc này đây
Mái nhà, mảnh ruộng, vườn cây
Lại càng thêm yêu, thêm quý
Cuộc sống trên toàn trái đất
Khi không có một mái nhà
Thì sống nặng nề gấp bội
Gia đình lại càng thêm nhớ
Lại càng bảo vệ, giữ gìn
Nếu quên cha mẹ của mình
Và cả vợ con quên hết
Thì không chỉ riêng cái chết
Mà chiến đấu cũng khó hơn
Sống không phải hưởng an bình
Có gì yêu thương gìn giữ
Nhà cửa của mình đâu đó
Nếu không, thì để làm gì


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)