Tất cả những dân tộc đau thương trên trái đất này
Hãy nguyện cầu cho cái giờ phút ấy!
Những năm tháng đầu rơi máu chảy
Trên đất này đã tới lúc lùi xa

Những họng súng vẫn còn nóng bỏng
Và cát chưa thấm cạn máu dân lành
Hoà bình tới. Con người ơi, nghỉ chút
Khi bước qua rồi ngưỡng cửa của chiến tranh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)