Chiến tranh - không có từ nào nghiệt ngã hơn
Chiến tranh - không có từ nào buồn bã hơn
Chiến tranh - không có từ nào linh thiêng hơn
Trong nỗi nhớ nhung và niềm vinh quang những tháng năm hiện tại
Và không thể nào có được, không có trong tiếng nói
Một từ nào khác trên cửa miệng chúng ta.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)