Tháo giày, hong khô chân
Sưởi ấm trong nhà nghỉ

Với ngôi nhà thân yêu
Đến bao giờ, chưa biết
Trước hay sau, Đnhep
Thành sân ấm của mình

Nhà tôi hay nhà anh
Hay chẳng nhà ai hết
Mùi mồ hôi, giày ướt
Cả mùi mỡ súng trường

Và khi rời góc nhỏ
Lính không chốn nương thân
Thở dài, ngôi nhà cũ
Cuộc đời trôi, nhớ thầm


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)