Các vết thương thường đau hơn, nhức hơn
Giữa đêm vắng bốn bề yên tĩnh.
Hay phải chăng vì thế để xung quanh
Không ai biết về cái đau người lính?

Như rất xa, hàng nghìn dặm rất xa,
Những con người vô tư và tốt vậy
Ðang nằm bên nằm ngủ rất ngon lành,
Và mỗi người một cách riêng, họ ngáy.

Nhưng sáng dậy, anh, người lính bị thương,
Anh không trách những người kia, bởi lẽ
Anh biết họ không có lỗi chút nào
Khi anh đau và cô đơn như thế...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)