Anh nghe chăng gió thổi
Uốn những cành thông cao.
Quả thông rơi lên ngói
Như đạn bắn năm nào.

Khuya, gió gào vật vã
Xua lá vàng khắp nơi,
Như đang xua tất cả
Những năm tháng cuộc đời.

Bạn tôi, bạn tôi ơi,
Anh nằm sâu dưới mộ,
Thiếu anh, sao tôi buồn
Giữa đêm nay đầy gió...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)