Ðêm, bên ngoài cửa sổ
Là cánh đồng bao la.
Con ngựa ăn no cỏ
Ðứng lặng lẽ sau nhà.

Tôi như ngửi thấy mùi
Bụi đường và nước lặng,
Như nhìn rõ trong đêm
Vườn cây hoa nở trắng.

Tôi còn nghe bạch dương
Ðang chuyện trò rất khẽ,
Nghe tiếng hạt nẩy mầm
Ðội đất lên nhè nhẹ...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)