Thế Ônhêghin thì sao? Thưa chiến hữu!
Tôi xin nói: hãy kiên nhẫn thêm tý nữa:
Những việc làm của chàng diễn ra hàng ngày
Tôi xỉn hầu chuyện kể lại chi tiết đủ đầy.
Ônhêghin hệt ẩn sỹ một mình trong rừng vắng;
Bảy giờ sáng mùa hè, chàng thức giấc,
Và tiếp sau, lên đường, bước từ từ
Tới dòng sông nơi chân núi xa mờ;
Chàng bắt chước Bairơn, người ca ngợi Gyulnara đấy
Từng bơi vượt vịnh Gellespont ngày trước ấy
Sau đó ngồi uống nốt cốc cà phê dở dang,
Tay lần tìm một tạp chí viết lan man,
Rồi vội mặc lên người bộ quần áo mới…