Nhưng ước mơ tôi sinh ra quả ngọt,
Những suy nghĩ trong đầu tôi hoà hợp,
Tôi chỉ tìm đọc cho u già buộc phải nghe,
U là bạn tuổi thơ của tôi từ xưa,
Thường sau bữa ăn ta ngồi buồn chán,
Có người bạn ở gần tình cờ đến
Thật bất ngờ ta túm được vạt áo ông,
Lôi vào một nơi dốc tâm sự đến cùng,
Hay là (nhưng ngoại trừ việc đùa cợt)
Đang mệt vì buồn và tìm vần cho hợp
Đang lang thang bên hồ nước đẹp ở gần,
Ta làm vịt trời hoảng sợ hết hồn:
Khi hiểu được thơ xuống trầm lên bổng,
Đàn vịt trời rủ nhau bay đi hẳn.