Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào 10/09/2022 06:51

XXXV

Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staёl, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
E sempre bene [*], господа.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng quay lại đọc sách không chọn lọc.
Cả Gibbôn, cả Russô chàng đều đọc,
Madoni, Gerder Shamphôrra,
Madame de Stael, Bish, Ticco,
Rồi đọc cả Bel trùm đa nghi luôn thể,
Đọc xong hết tác phẩm của Photenel nữa,
Tác giả Nga chàng cũng đọc vài người,
Không bỏ qua bất cứ cái gì qua tay rồi:
Nào các cuốn Almanách, nào tạp chí,
Nơi tác giả dậy rèn ta đủ thứ,
Nơi ngày nay, người ta rủa xả tôi,
Nơi đăng nhiều các bản tụng ca rồi,
Chính tôi gặp nhiều bài đôi khi nên biết
E sempre bene, thưa quý ngài, viết rất tuyệt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú thích

XXXV.
9-11.Chương Tám được Puskin viết trong hoàn cảnh không thuận lợi: nhiều nhà phê bình tấn công dữ dội Puskin. Các ý kiến của Булгарин, Греч, Надеждин,Полевой…biến các cuộc phê bình này (các năm 1829-1830) thành trào lưu trù dập ông: họ có thiên hướng phê phán, làm giảm uy tín chính trị của ông, quy kết Puskin có biểu hiện không yêu nước, chống đối vua.
14.E sampre bene - thật hoàn hảo, thật là tuyệt

Chưa có đánh giá nào
Trả lời