Sống yên tĩnh, hai ông bà vẫn giữ
Những lề thói đáng yêu ngày xưa cũ;
Lễ tiễn mùa đông, nấu nhiều thứ béo ngon
Người nhà dồn vào làm bánh xèo Nga xong,
Năm hai bận, nhà ăn kiêng theo lễ;
Họ rất thích trò đu quay vui vẻ,
Những bài dân ca, trò múa quay vòng;
Dự lễ Thánh ba ngôi, khi tất cả dân thường
Miệng thì ngáp, tai đang nghe tạ Lễ
Khi đứng cạnh bó nhành cây zaria trên bệ
Họ nhỏ dăm giọt lệ xuống lá cây;
Họ quen dùng Kvas như thở khí trời tươi đây
Ngồi vào bữa, nhà vẫn noi phong tục
Phục vụ khách theo đúng ngôi thứ bậc.