Như thơ tụng ca được viết thời gian khó,
Như hồi cũ, ngày xưa từng đã có…”
-Chỉ có thơ tụng ca mới trang trọng mà thôi!
Và đủ rồi, bạn ơi; thế chẳng phải rồi?
Hãy nhớ lại, nhà thơ trào phúng khuyên gì trước!
Nhà thơ trữ tình láu cá thuộc dòng nghĩ khác
Có lẽ nào, với anh lại dễ chịu hơn
Kẻ suốt ngày kiếm tìm từ hợp vần phát buồn?-
“Nhưng mọi thứ trong bi ca không là gì cả;
Mục đích rỗng không hề đáng thương quá;
Trong khi thơ tụng ca có mục đích đẹp riêng
Và thanh cao… Đây là lúc tiện cho ta luôn
Có thể cứ tranh luận, nhưng tôi xin im kỹ;
Tôi không muốn cãi tranh nhau hai thế kỷ.